Articles | Volume 21, issue 2
Nonlin. Processes Geophys., 21, 357–366, 2014
https://doi.org/10.5194/npg-21-357-2014
Nonlin. Processes Geophys., 21, 357–366, 2014
https://doi.org/10.5194/npg-21-357-2014

Research article 07 Mar 2014

Research article | 07 Mar 2014

Mitigation of coupled model biases induced by dynamical core misfitting through parameter optimization: simulation with a simple pycnocline prediction model

G.-J. Han et al.

Related authors

A study of capturing Atlantic meridional overturning circulation (AMOC) regime transition through observation-constrained model parameters
Zhao Liu, Shaoqing Zhang, Yang Shen, Yuping Guan, and Xiong Deng
Nonlin. Processes Geophys., 28, 481–500, https://doi.org/10.5194/npg-28-481-2021,https://doi.org/10.5194/npg-28-481-2021, 2021
Short summary
Optimizing high-resolution Community Earth System Model on a heterogeneous many-core supercomputing platform
Shaoqing Zhang, Haohuan Fu, Lixin Wu, Yuxuan Li, Hong Wang, Yunhui Zeng, Xiaohui Duan, Wubing Wan, Li Wang, Yuan Zhuang, Hongsong Meng, Kai Xu, Ping Xu, Lin Gan, Zhao Liu, Sihai Wu, Yuhu Chen, Haining Yu, Shupeng Shi, Lanning Wang, Shiming Xu, Wei Xue, Weiguo Liu, Qiang Guo, Jie Zhang, Guanghui Zhu, Yang Tu, Jim Edwards, Allison Baker, Jianlin Yong, Man Yuan, Yangyang Yu, Qiuying Zhang, Zedong Liu, Mingkui Li, Dongning Jia, Guangwen Yang, Zhiqiang Wei, Jingshan Pan, Ping Chang, Gokhan Danabasoglu, Stephen Yeager, Nan Rosenbloom, and Ying Guo
Geosci. Model Dev., 13, 4809–4829, https://doi.org/10.5194/gmd-13-4809-2020,https://doi.org/10.5194/gmd-13-4809-2020, 2020
Short summary
N2O changes from the Last Glacial Maximum to the preindustrial – Part 2: terrestrial N2O emissions and carbon–nitrogen cycle interactions
Fortunat Joos, Renato Spahni, Benjamin D. Stocker, Sebastian Lienert, Jurek Müller, Hubertus Fischer, Jochen Schmitt, I. Colin Prentice, Bette Otto-Bliesner, and Zhengyu Liu
Biogeosciences, 17, 3511–3543, https://doi.org/10.5194/bg-17-3511-2020,https://doi.org/10.5194/bg-17-3511-2020, 2020
Short summary
Mitigation of model bias influences on wave data assimilation with multiple assimilation systems using WaveWatch III v5.16 and SWAN v41.20
Jiangyu Li and Shaoqing Zhang
Geosci. Model Dev., 13, 1035–1054, https://doi.org/10.5194/gmd-13-1035-2020,https://doi.org/10.5194/gmd-13-1035-2020, 2020
Short summary
Substantial ozone enhancement over the North China Plain from increased biogenic emissions due to heat waves and land cover in summer 2017
Mingchen Ma, Yang Gao, Yuhang Wang, Shaoqing Zhang, L. Ruby Leung, Cheng Liu, Shuxiao Wang, Bin Zhao, Xing Chang, Hang Su, Tianqi Zhang, Lifang Sheng, Xiaohong Yao, and Huiwang Gao
Atmos. Chem. Phys., 19, 12195–12207, https://doi.org/10.5194/acp-19-12195-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-12195-2019, 2019
Short summary
Download