Nonlinear internal waves
Nonlinear internal waves
Editor(s): Kateryna Terletska, Marek Stastna, Tatiana Talipova, Zhenhua Xu, and Ana M. Mancho More information

Download citations of all papers

25 May 2021
Enhanced diapycnal mixing by polarity-reversing internal solitary waves in the South China Sea
Yi Gong, Haibin Song, Zhongxiang Zhao, Yongxian Guan, Kun Zhang, Yunyan Kuang, and Wenhao Fan
Nonlin. Processes Geophys. Discuss., https://doi.org/10.5194/npg-2021-21,https://doi.org/10.5194/npg-2021-21, 2021
Preprint under review for NPG (discussion: open, 0 comments)
Short summary
20 Apr 2021
On the Generation and Evolution of Internal Solitary Waves in the Andaman Sea
Yujun Yu, Jinhu Wang, Shuya Wang, Qun Li, Xu Chen, Jing Meng, Kexiao Lu, and Guixia Wang
Nonlin. Processes Geophys. Discuss., https://doi.org/10.5194/npg-2021-17,https://doi.org/10.5194/npg-2021-17, 2021
Preprint under review for NPG (discussion: open, 2 comments)
Short summary
15 Apr 2021
The effect of strong shear on internal solitary-like waves
Marek Stastna, Aaron Coutino, and Ryan Walter
Nonlin. Processes Geophys. Discuss., https://doi.org/10.5194/npg-2021-16,https://doi.org/10.5194/npg-2021-16, 2021
Preprint under review for NPG (discussion: final response, 2 comments)
Short summary
25 May 2021
Enhanced internal tidal mixing in the Philippine Sea mesoscale environment
Jia You, Zhenhua Xu, Qun Li, Robin Robertson, Peiwen Zhang, and Baoshu Yin
Nonlin. Processes Geophys., 28, 271–284, https://doi.org/10.5194/npg-28-271-2021,https://doi.org/10.5194/npg-28-271-2021, 2021
Short summary
CC BY 4.0